O hijaluronskoj kiselini

Zašto baš Bio Hijaluron TM

Ono što danas znamo iz brojnih studija o dejstvu oralno unete hijaluronske kiseline jeste da ona zaista ima uticaj na naš organizam. Problem koji se javlja kod ovakvog načina administracije jeste sama priroda i veličina molekula. Stručnjaci koji su radili na formulaciji Bio Hyaluron ™ su ovaj polimer sveli na veličinu koja mu omogućava olakšanu apsorpciju u tankom crevu. Tečna formulacija preparata omogućava veću kontaktnu površinu na epitelu taking creva, a samim tim i bolju iskoristljivost Bio Hyaluron ™.

Praksa je da se u farmaceutskoj industriji, zbog smanjenja troškova, za dobijanje hijaluronske kiseline koristi živinski otpad(kreste petlova i živinske nogice). Ovako dobijena hijaluronska kiselina ima čistoću od 10-30%. Nije zanemarljiv podatak da ovakva sirovina može kao nečistoće sadržati proteine, antibiotike, hormone, a postoji opasnost od kontaminacije virusnim partikulama. Takođe sve ove nečistoće su potencijalni antigeni, koji u telu čoveka mogu pokrenuti alergijske reakcije.

Tehnološki postupak dobijanja Bio Hyaluron ™ podrazumeva sintezu iz specijalnih sojeva mikroorganizama, a kao krajnji rezulat imamo procenat čistoće od 95%. Ovako dobijena hijaluronska kiselina ima minimalna antigenska svojstva, jer ne postoji mogućnost kontaminacije sirovine kao kod HA dobijene iz životinjskog materijala. Zbog ovih karakteristika Bio Hyaluron ™ je visokoefikasan i bezbedan za upotrebu.

Na osnovu studija, hijaluronska kiselina, uneta oralno u najvećem delu završava u koži i zglobovima. Drugi pozitivni efekti na telo, oralnim unošenjem hijaluronska kiselina stimuliše naše ćelije da samostalno proizvode još više ovog dragocenog molekula. Zbog svega navedenog Bio Hyaluron ™ je idealan suplement za zdravu i lepu kožu, nokte, kosu i zdrave zglobove.

O hijaluronskoj kiselini

Hijaluronska Kiselina –Struktura i Sinteza

Hijaluronska kiselina ili Hijaluronan je linearni mukopolisaharid, sastavljen od N-acetilglukozamina i D-glukuronske kiseline povezanih 1,4 ili 1,3 β-glikozidnomvezom, a pripada grupi glikozaminoglikana(GAGs), zajedno sa hondroitinom, heparanom i sličnim molekulima.

O hijaluronskoj kiselini

Hijaluronska Kiselina –Rasprostranjenost u telu

Praktično sve ćelije ljudskog organizma imaju sposobnost stvarana hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina je u organizmu široko rasprostranjena u vezivnom tkivu, oku, sinovijalnoj tečnosti zglobova, koži, a u velikom procentu se nalazi i u srčanim zaliscima i nervnom tkivu. Takođe hijaluronska kiselina ima značajnu funkciju u međućelijskoj komunikaciji i prenošenju signala.

O hijaluronskoj kiselini

Značajna informacija je da se sinteza endogene hijaluronske kiseline smanjuje između 25. i 30. godine života. Njena proizvodnja počinjeda opada, a smanjena sinteza može biti i posledica nekih bolesti. Ovakav razvoj događaja može biti podstaknut i umanjenom sposobnošću organizma da se izbori sa slobodnim kiseoničnim radikalima koji doprinose oštećenju tkiva i gena u organizmu, kao i mnogim drugim faktorima (polutantiu vazduhu, hrani, plastičnoj ambalaži(BPA), deterdženti, omekšivači zarublje, pesticide, duvanskidim, kozumacija alkohola, stres…).

O hijaluronskoj kiselini

Hijaluronska Kiselina -Biokompatibilnostty

Prisustvo nečistoća, naročito onih koje su životinjskog porekla, mogu uticati na biokompatibilnost, što se npr., može manifestovati burnim reakcijama u ljudskom organizmu. Čistoća HA u preparatima je dakle od presudne važnostiza bezbednu primenu kod ljudi!

O hijaluronskoj kiselini

Variranje miolekulske mase HA primećeno je i u tkivima, a razlike postoje i između zdravog i obolelog tkiva. Na primer, molekulska veličina HA je često snižena u sinovijalnoj tečnosti kod pacijenata sa poremećajima u zglobovima. U zdravim tkivima, molekularna masa HA je obično reda veličine od 5 do 10 miliona Da. U nekim tkivima, naročito onim koja su zahvaćena bolešću, molekulska masa može biti snižena ispod 1M Da.